Skattepengar till skolan ska också gå till skolan

Det är bra att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kommit överens om hur man ska hantera frågan om vinstintressen i bland annat skolan. – Beskedet i dag är ett bra första steg. Jag välkomnar en utredning. Detta är en fråga som måste få sin lösning, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund menar att möjligheten att ta ut vinst kraftigt ska begränsas, och att eventuellt överskott ska återinvesteras i verksamheten och därmed komma elever och lärare till del.

– Skattepengar som är tänkta att gå till skolan ska också gå till skolan – och det gäller både i kommunala och fristående skolor, säger Bo Jansson.

– Det är mycket bra att man tillsätter en utredning om begränsning av vinster i bland annat skola. Jag välkomnar också ambitionen som uttrycktes i dag om att behålla mångfalden i skolan, men få bort vinstjakten, säger Bo Jansson.

– Men det mest effektiva är ändå att en statlig resurs- och finansieringsmodell skapas för skolan. Och då omfattande både kommunala skolor och fristående skolor, säger Bo Jansson.  

Socialdemokraterna och Miljöpartiet samt Vänsterpartiet har kommit överens om att utreda följande:

- införande av en syftesparagraf i bolagsordningen som tydliggör att syftet inte ska vara vinster åt ägarna.

- hur SVB och andra bolagsformer bör användas.

- krav på bemanning.

- ny styrningsmodell efter "new public management", där välfärdsyrkes expertis ska vara vägledande.

- nationell strategi för idéburen välfärd.

- tillståndsprövning av alla aktörer inom välfärden.

- konsekvensändringar gällande LOV.

- om kommunen kan få tillbaka förlorade skattepengar vid försäljningar av verksamheter till underpris.

Bland väljarna är vinster i välfärden en mycket viktig fråga. Det visar bland annat Lärarnas Riksförbunds undersökning, som presenterades på DN Debattlänk till annan webbplats veckan innan valet.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55