Lärare måste få mer tid för ökad kvalitet i skolan

– Lärare måste få ägna mer tid åt sitt kärnuppdrag. Större del av arbetstiden måste gå till att planera och förbereda undervisningen och till att efterarbeta och följa upp den”. Det säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson med anledning av DN:s kartläggning av lärares arbetstid. 

Publicerad

Istället för att fokusera på att ge eleverna en individuellt anpassad och högkvalitativ undervisning tvingas lärare lägga arbetstid bland annat på att installera datorprogram och städa klassrum.

I Dagens Nyheters artikel ”Lärarnas arbetstid fylls utanför lektionssalarna”länk till annan webbplats läser vi idag om att högstadielärare kan lägga över en tredjedel av arbetsveckan på annat än undervisningsrelaterade arbetsuppgifter. Även Skolverkets rapport ”Lärarnas yrkesvardag”länk till annan webbplats från 2012 som är en stor nationell kartläggning av grundskollärares tidsanvändning visade på en liknande bild.

Begränsning av undervisningstiden
Socialdemokraterna och Miljöpartiet har lovat att lärares administrativa börda ska minska under den kommande mandatperioden. Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson säger idag till DN att han välkomnar politikernas förslag om att minska på dokumentationskraven, men att han också ser risker i att arbetsgivare i stället tar chansen att utöka undervisnings tiden med fler klasser eller elever.

– Då vet vi inte längre vad vi vunnit på att minska dokumentationen. Jag anser att en begränsning av undervisningstiden måste till för att förändringarna ska få effekt på kvaliteten i skolan”, säger Bo Jansson.

I en gemensam debattartikel i Aftonbladet har Bo Jansson och Gustav Fridolin gått ut och krävt att lärare ska få ägna mer tid åt undervisning och mindre åt administration. Se ”Ge lärarna möjlighet att göra sitt jobb”länk till annan webbplats. Där skrev man:

”Undervisning är lärares huvuduppdrag, och att den ska fredas för att kunna hålla högsta kvalitet. Lärares tid att förbereda sina lektioner, såväl ensam som kollegialt, och att göra det efterarbete som behövs med spontana samtal med elever och allt annat som sker vid sidan av lektionstillfället måste öka. På sikt är det rimligt att lärare ska ha lika mycket tid till det arbete som gör att undervisningen håller hög kvalitet, som den tid man har till lektionsgenomförandet.

Ansvariga måste ha modet att förhålla sig till den bild av läraryrket som då framträder och bestämma sig för att ta bort uppgifter och överlåta uppgifter till andra kompetenser i skolan. Det krävs att balansen mellan läraruppdragets olika delar säkras.”


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55