Lappa och laga håller inte – det krävs mer för en likvärdig skola

– Regeringens förslag för att stärka likvärdighet och jämlikheten i skolan är otillräckligt. Det går inte längre att lappa och laga utan det krävs en nationell finansiering av skolan för att se till att alla elever får samma chans - oavsett var man bor, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Publicerad

Regeringen föreslår idag en jämlikhetssatsning, totalt ska staten satsa 475 miljoner kronor för under 2015. 150 miljoner av dessa ska gå till 200 grundskolor som har låga resultat, 125 miljoner för att höja lärarlöner och 200 miljoner ska går till att stödja nyanlända elever.

– Dagens finansiering av skolan utgår från de 290 kommunerna vilket leder till stora skillnader. Regeringens satsning är vällovlig i sig och jag tror att regeringen vill väl. Men för att skapa förutsättningar för en likvärdig skola behöver staten ta huvudansvar för finansiering och styrning av skolan. Allt fler har talat om att 90-talets stora förändringar av hur skolan organiseras och styrs är avgörande för dagens stora skillnader.

– Sverige behöver så snabbt som möjligt en nationell finansiering av skolan för att säkra en långsiktighet och likvärdighet. Fram till dess är allt annat bara panikutryckningar och plåster på det blödande såret, säger Bo Jansson.

– Nu behöver riksdag och regering gå från ord till handling. Nu behövs en stor, gärna parlamentarisk, utredning för att se hur reglerna kring såväl finansiering, styrning och ansvar som den marknad som skolan har blivit kan ändras så att alla elever verkligen får samma chans.

– Det fanns tidigare en utskottsmajoritet för en utredning av kommunaliseringen, valfrihetsreformen och friskolesystemet. Där var Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet överens om detta. Det är hög tid att tillsätta en sådan utredning som också får lägga förslag på faktiskt förändringar. En hörnsten i detta bör vara att finna en finansieringsmodell för skolan som bidrar till höjda kunskaper, ökad likvärdighet och ökad attraktionskraft i yrket, säger Bo Jansson.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55