Lärare är specialistutbildade, inte massutbildade

Lärarnas Riksförbund och Studerandeföreningen uppmanar den nya regeringen sätter dimensioneringen av lärarutbildningen i fokus i en debattartikel i Göteborgs-Posten i dag.

Publicerad

Lärarna och lärarstudenterna vänder sig mot inställningen att lärarutbildningarna är ”massutbildningar”. De är istället specialistutbildningar! Attityden måste ändras och regeringen måste ta tag i frågan och minska antalet platser på lärarutbildningarna för att höja kvalitén.

"Det är alltför lätt att komma in på vissa lärarutbildningar. Nu kan vi läsa om att det räcker med 0,05 på högskoleprovet för att komma in på utbildningen i Borås. Som jämförelse får den som kryssat A på alla frågor på provet 0,4 poäng.”

Det skriver Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund, och Elina Halvarsson, ordförande för Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening, i en debattartikellänk till annan webbplats i Göteborgs-Posten. De uppmanar den nya regeringen att vara redo att aktivt styra lärarutbildningen och hjälpa lärosätena att prioritera bristämnena på lärarutbildningen.

"Nu måste politikerna, som slagits om lärarnas och lärarstudenternas röster under valrörelsen, våga prioritera och våga satsa på kvalitet. Nu är det dags för riksdag och regering att ta ansvar. Styr in lärarstudenter till de klassrum där de behövs mest. Och inse att det handlar om landets viktigaste specialistutbildningar." 

Debatt: Att massutbilda lärare är fel väg att gålänk till annan webbplats


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55