Mycket välkommet besked om statliga pengar till höjda lärarlöner

Nu står det klart att regeringen avser att infria sitt vallöfte och att regeringen kommer göra en statlig lönesatsning på lärarna i statsbudgeten.  Det har Lärarnas Riksförbund länge kämpat för.

Publicerad

Idag presenterade regeringen satsningar på skolan inför kommande budget. Under nästa år satsar regeringen ytterligare 3,4 miljarder kronor.

– Detta är ett mycket glädjande besked. Lärarlönerna har under många år halkat efter. Kommuner och friskolor har inte gjort tillräckligt och därför är det ett helt nödvändigt steg för staten att gå in med en särskild lönesatsning och börja lyfta yrkeskåren till en nivå som motsvarar lärarnas utbildning, samhällsvärde och ansvar, säger Bo Jansson, förbundsordföranden i Lärarnas Riksförbund.

– Det är bra att regeringen nu tar initiativ till att lyfta hela lärarkåren i skolan och det kommer bli ett mycket bra komplement till den tidigare införda karriärreformen.

Ansvar för den svenska modellen
– Vi är beredda att ta vårt ansvar och vi står upp för den svenska modellen. Det är därför helt rätt att lönesatsningen blir en fråga för parterna att reglera. I det arbetet är det centralt att finna en modell som fördelar pengarna på ett sätt så att de olika lärargruppernas löner blir konkurrenskraftiga i förhållande till lärarnas utbildning. Detaljerna för hur detta ska ske kommer vi att ta i samtal med regeringen, säger Bo Jansson.

– Fyrtio års eftersläpning får inte ta för lång tid att rätta till. Statens satsning är en tydlig fingervisning och en nödvändig startgas för att parterna ska kunna ge läraryrket attraktiva löner som håller långsiktigt.

Kommuner och friskolor måste ta sitt ansvar för uppvärderingen
– Att statliga pengar behövs för att få upp lärarlönerna visar tydligt på att skolornas huvudmän måste ta ett större ansvar för att uppvärdera läraryrket. Statliga pengar till lärarlöner är ett steg i rätt riktning men är långt ifrån tillräckligt. Vi har en lång väg att gå innan lärarlönerna ligger på en acceptabel nivå. Därför får inte huvudmännen luta sig tillbaka utan ta sitt ansvar för lärarnas fortsatta löneutveckling.

– Det är vidare utmärkt och nödvändigt att regeringen gör en satsning på fortbildning, avslutar Bo Jansson.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55