Satsningar på skolan och lärarlöner måste nå fram

De budgetsatsningar som regeringen gör på skolan är mycket välkomna. Men i grunden visar de också att staten måste ta ett helhetsgrepp på finansieringen och styrningen av skolan. Det är avgörande att regeringens satsning på tre miljarder till lärarlöner 2016 och framåt når fram till lärarna.   – Regeringen lägger ett stort ansvar på skolans huvudmän i kommuner och fristående skolor. De får inte luta sig tillbaka. De måste ta ansvaret, säger Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Publicerad

Idag presenterar den nya regeringen sin första statsbudget.

– Regeringen väljer att utmana arbetsmarknadens parter att ta ansvar för att det ska komma statliga tillskottet om 3 miljarder årligen till höjda lärarlöner. Då är det verkligen upp till bevis för huvudmännen att ta ansvar för att reformer ska få avsedd effekt, säger Bo Jansson.

I budgetpropositionen finns flera vällovliga satsningar på skolan. Den kommande lönesatsningen 2016 är ett helt nödvändigt steg för att lyfta yrkeskåren till en nivå som motsvarar lärarnas utbildning, samhällsvärde och ansvar.

– Det är glädjande att idag se resultatet av vårt långsiktiga arbete. Lärarnas Riksförbund har medverkat till och lyckats sätta fokus på skolans behov och på nödvändigheten att satsa på lärarna, säger Bo Jansson.

– Staten och skolans huvudmän i kommuner och fristående skolor måste samverka för att höja lärarkåren. Huvudmännen får inte luta sig tillbaka, eller backa undan när staten går in. Nu gäller det att alla tar sin del av ansvaret, säger Bo Jansson.

Otillräcklig satsningar på likvärdig skola
Lärarnas Riksförbund menar att det långsiktiga målet i skolpolitiken måste vara att finna en finansieringsmodell för skolan som bidrar till höjda kunskaper, ökad likvärdighet och ökad attraktionskraft i läraryrket.

– Tyvärr måste jag konstatera att regeringen saknar förslag för att skapa en likvärdig skola. Det behövs helhetsgrepp för att stärka likvärdigheten

– Det går inte längre att lappa och laga utan Sverige behöver så snabbt som möjligt en nationell finansiering av skolan för att säkra en långsiktighet och likvärdighet. Fram till dess är allt annat bara panikutryckningar och plåster på det blödande såret, säger Bo Jansson.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55