Dags att infria löften om bättre kvalitet

Den urholkning av resurser som skett under lång tid inom högskolan har slagit hårt mot kvaliteten i många utbildningar, skriver Bo Jansson och fem andra fackförbundsordföranden idag på svd.se.

Publicerad

Statsminister Stefan Löfven

slog fast redan i regeringsförklaringen att antalet högskoleplatser skulle öka över hela landet. Det är en viktig reform. Men ordförandena för de sex fackförbunden anser att högskolans kvalitet måste få större utrymme i politikernas prioriteringar.

Den urholkning av resurser som skett under lång tid inom högskolan har slagit hårt mot kvaliteten i många utbildningar. Enligt Miljöpartiet har anslagen till grundutbildningar urholkats med närmare sju miljarder kronor i jämförelse med 1993 års nivå. 

Följden har blivit

bland annat få undervisningstimmar, en del kurser och utbildningar har så lite som fem timmar undervisningstid per vecka. På vissa lärosäten utförs samtidigt två tredjedelar av undervisningen av odisputerade lärare, vilket påverkar undervisningens kvalitet, skriver man i artikeln.

- Vi utgår nu ifrån att Miljöpartiet lever upp till sitt löfte om minst tio timmar undervisningstid i veckan. För att nå dit krävs kraftigt ökade resurser till högskolan, säger Bo Jansson ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Debattörerna:

ULF BENGTSSON

ordförande Sveriges ingenjörer

BO JANSSON

ordförande Lärarnas riksförbund

SOFIA LARSEN

ordförande Jusek

HEIKE ERKERS

ordförande Akademikerförbundet SSR

MIKAEL IGELSTRÖM

ordförande Civilekonomerna

HEIDI STENSMYREN

ordförande Sveriges läkarförbund

Läs hela artikel här:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/dags-att-infria-loften-om-battre-kvalitet_4042529.svd

länk till annan webbplats

För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55