Omfattande kritik mot skolans huvudmän – skolan behöver ett starkare nationellt ansvar

– Det är en mycket bekymmersam bild av skolans styrning som ges i dagens sammanställning från Skolinspektionen. Att nio och tio huvudmän kritiseras är mycket allvarligt, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

Publicerad

– Detta bekräftar och understryker ytterligare Lärarnas Riksförbunds återkommande krav på starkare statlig styrning och finansiering, säger Bo Jansson.

– Det är orimligt att vi har huvudmän för skolan som inte har koll på sin verksamhet. Stat såväl som kommunala och privata huvudmän måste se över sina relationer och hur man tar ansvar för skolans verksamhet.

Sammanställningen från Skolinspektionen visar att det finns mycket stora brister i ledarskapet för skolan. Vi har en situation där huvudmännen ser de lagstadgade målen i skolan som endast ambitioner. Alla elever har rätt att nå målen – inte som i vissa kommuner där man nöjer sig med att 75 procent av eleverna når målen.

– Jag delar regeringens analys att de som arbetar i skolan som lärare och rektorer har lämnats ensamma. Man tvingas ägna sig åt annat än kärnuppdraget och huvudmännen har alltför ofta inte haft kompetens och förmåga att leda skolan på rätt sätt, säger Bo Jansson.

– Nu gäller det att förändra relationen mellan stat och huvudman. Vi behöver ett ökat samarbete med en tyngdpunktsförskjutning där staten tydligare har det övergripande ansvaret för styrning av resurser och finansiering av skolan.  Lärare och rektorer ute på skolorna måste få förutsättningar för att ha bättre möjlighet att ta sitt professionella ansvar.

– Arbetsbelastningen måste också minskas. Lärare behöver få mer tid för kollegialt lärande för att utveckla undervisningen, säger Bo Jansson.

Lärarnas Riksförbund kräver att en parlamentarisk utredning tillsätts och arbetar under 2015 för att se över hur statens ansvar måste förändras. Konkreta förslag för en starkare statlig styrning av skolan ska presenteras senast 2016.

Länk till Skolinspektionens pressmeddelandelänk till annan webbplats


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55