Regeringen lyssnar på Lärarnas Riksförbund och ser över de nationella proven

Att administrera de nationella proven tar upp en allt större del av lärarens tid. Tid som borde gå till eleverna. Lärarnas Riksförbund har efterfrågat en översyn av de nationella proven och välkomnar regeringsinitiativet.

Publicerad

- Vi är glada att regeringen nu lyssnar på lärarna och inser att det går att göra något åt detta. Precis som Lärarnas Riksförbund förordat vill man nu digitalisera de nationella proven samt införa central rättning. På så sätt får vi mer tid till eleverna, säger förbundsordförande Bo Jansson.

Förbundet menar vidare att de nationella proven bör spridas över längre tid och inte tynga vårterminen i årskurs 3, 6 och i synnerhet årskurs 9.

- Syftet med de nationella proven är angeläget – att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, samt ge en bild av hur väl kunskapskraven uppfylls på såväl klassrumsnivå som skolnivå, huvudmannanivå och nationell nivå. Det bör dock övervägas i hur många ämnen nationella prov behövs för att säkerställa likvärdighet i betygsättningen, avslutar Bo Jansson.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55