Kommunaliseringen spädde på de negativa skolresultaten

Idag presenterade Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) sin granskning av utvecklingen i skolan efter 1990-talets skolreformer. Granskningen visar att de fallande skolresultaten påbörjades före dessa skolreformer. Detta är väl känt för oss i Lärarnas Riksförbund. Det är just därför förbundet säger att både stat och kommun har ett ansvar för att bryta den negativa utvecklingen. Att kommunalisera skolan var helt fel medicin, menar förbundet.

Publicerad


- Man skulle aldrig ha kommunaliserat skolan. Det anser en stor majoritet lärare. Leif Lewin presenterade tidigare i år en rapport som visade kommunaliseringens förödande effekter. Också OECD och skolinspektionen har visat på att Sverige idag har en otydlighet i ansvarstagandet som har konsekvenser för elevresultaten. Detta kan man inte bortse ifrån, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.
Lärarnas status började sjunka redan innan 1990. Inte heller läraryrkets status räddades av de nya reformerna - det fick ju direkt motsatt effekt. 1990-talsreformerna har ju knappast fungerat som en mirakelkur för att höja kunskapsresultaten och förstärka den svenska skolans likvärdighet.

- Granskningen har sina brister. IFAU kommer inte fram till när kunskapsresultaten började falla och varför. Som skäl till att kommunaliseringen inte tycks ha påverkat elevresultaten, använder sig IFAU av de så kallade "kommunala skolplanerna" som avskaffades för ett antal år sedan. Vi vet att det oftast var rena pappersprodukter som inte hade betydelse för skolans utveckling. Det är en mycket märkligt att dra slutsatser från dessa dokument, påpekar Bo Jansson.
- Det behövs ett omtag av styrningen av skolan. Tar inte politikerna aktiva steg mot en ny styrning av skolan är det ansvarslöst. Nu är det hög tid att få sans på skolan. Oklarheten kring styrningen och finansieringen av skolan är ett stort problem, konstaterar Bo Jansson.
- En gemensam politisk utredning behöver snarast tillsättas och arbeta under 2015 för att se över hur statens ansvar måste förändras samt ta fram förslag på en nationell finansieringsmodell. Senast 2016 måste det finnas konkreta förslag för en statlig styrning av skolan. Svensk skola måste styras upp. Det är hög tid att gå från ord till handling, säger Bo Jansson.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55