Statlig lönesatsning måste komma 2016

Idag beslutar riksdagen om statsbudgeten för skolans område under nästa år. – Vi gläder oss förstås över en budget som innehåller många reella satsningar på skolan, inte minst det lågstadielyft som ska göra det möjligt för skolor att pröva mindre klasser, mer halvklass och fler speciallärare, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

Publicerad

Det saknas dock en satsning på alla lärares löner. Visserligen vilar ansvaret för lärarnas löner först och främst på kommunerna och de privata huvudmännen, men under lång tid har de inte lyckats med detta.

– Den regering som tillträder efter nyvalet måste söka brett stöd för en generell lönesatsning på lärarna, säger Bo Jansson.

I budgeten satsar man stort på fler platser i lärarutbildningen, och självklart behövs fler lärare främst speciallärare och lärare i naturvetenskapliga ämnen. Men det gäller också att locka sökande till dessa platser, och det gör man med löften om goda arbetsvillkor. Det krävs förbättringar både avseende lön och arbetsmiljö.

Det räcker inte heller med fler platser på lärarutbildningen, det behövs också satsningar på forskning och fler lärare även där. Redan idag är det svårt att hitta kvalificerade personer som ska utbilda blivande förskollärare, grundskollärare och speciallärare.
 
– Satsningar på kvalitet i lärarutbildningen borde egentligen gå före satsningen på fler platser, säger Bo Jansson.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55