Viktigt med breda lösningar och långsiktigt ansvarstagande för skolan

– Skolan behöver breda överenskommelser som är hållbara över tid. Därför välkomnar jag regeringens besked idag om att man kommer söka breda lösningar för skolan, säger Lärarnas Riksförbud ordförande Bo Jansson.

Publicerad

Statsråden på utbildningsdepartementet, Gustav Fridolin, Aida Hadzialic och Heléne Hellmark Knutsson går idag ut på DN Debatt och tydliggör behovet av breda lösningar i skolpolitiken, likt det decemberöverenskommelsen öppnar för inom andra områden.

De klargör att de kommer söka brett stöd för skolreformer och basera dem i forskning och stöd hos professionen.

– Vi har länge krävt breda lösningar i skolpolitiken. Det är viktigt att stärka statens ansvar och ge lärarna större inflytande, säger Bo Jansson.

Överenskommelser hållbara över tid.
– Både vi som lärare och skolan som institution behöver detta. Nu måste det hända bra saker, både vad gäller löner och arbetsbelastning, säger Bo Jansson.

Lärarnas Riksförbund välkomnar breda överenskommelser med en samsyn om att det krävs starkare grepp och ansvar för den nationella skolan för att förbättra resultaten i skolan.

Skolledare och lärare eniga om detta. På DN Debatt presenterades nyligen en undersökning från Sveriges Skolledarförbund som visar att nio av tio skolledare vill att staten ska ta större ansvar för skolans finansiering och styrning och Lärarnas Riksförbunds har tidigare visat att åtta av tio lärare vill att staten ska ta ett huvudansvar för skolan. Ett skifte i opinionen hos de som står mitt i skoldebattens verklighet är tydlig. Det behövs en nationell kunskapsstrategi som löper genom hela utbildningssystemet.

Vi lärare är redo
– Vi är redo. Lärare och skolledare är överens. Nu gäller det att också politikerna kommer överens. Ett första steg kan bli den statliga satsningen på höjda lärarlöner som aviserats till nästa år. En bred överenskommelse om detta kan visa att partierna kan enas om en kombination av karriärtjänster och breda lönesatsningar, säger Bo Jansson.

Länkar till DN Debatt:”Vi måste bli överens om grunderna för skolpolitiken”, 150105länk till annan webbplats


länk till annan webbplats
länk till annan webbplats”Svenska staten måste ta större ansvar för skolan”länk till annan webbplats, 141227länk till annan webbplats

För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55