Anmärkningsvärt lite kvinnor i skolans historieböcker

Dagens Nyheter publicerar idag en undersökning som visar att det råder stor brist på kvinnor i de svenska historieböckerna. I snitt är bara 13 procent kvinnor. Detta trots att läromedlen är anpassade efter den nya läroplanen.

Publicerad

- Lärare behöver rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb. Det handlar om allt från att ha rätt läromedel till rätt arbetsvillkor. Jag häpnar över hur sned könsfördelningen är i läromedel som ändå följer nuvarande läroplan, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Det är skolans skyldighet att ge eleverna tillgång till de lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. Är det brist på läromedel måste lärarna lägga väldigt mycket resurser på att hitta material och på att granska det.

Lärarnas Riksförbunds tidning Skolvärlden publicerade nyligen en undersökning som visade sig att 8 av 10 lärare inte hinner granska sina läromedel. Undersökningen visade också att det råder stor brist på dugliga digitala läromedel.

- Med Skolvärldens undersökning i färskt minne blir den sneda könsfördelningen än mer alarmerande. Om inte lärarna själva hinner granska böcker och anpassa undervisningen blir de än mer utlämnade till läroböckerna som finns att tillgå, säger Bo Jansson.

Skolvärldens undersökning:

http://skolvarlden.se/artiklar/atta-av-tio-larare-hinner-inte-granska-laromedel

länk till annan webbplats


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55