Lämna inte ungdomarna i sticket

Det finns ett tydligt behov av ett större engagemang i Sveriges ungdomar från hela samhället. Det framgår i två nya rapporter som Lärarnas Riksförbund och Mentor Sverige presenterar i dag.

Publicerad

– Lärarna måste få tillräckligt med tid för de elevsociala kontakterna, samtidigt som allt för mycket tid inte får gå åt till att lösa problem som eleverna har som ligger utanför det som är lärarens roll. Därför måste det finnas stöd till eleverna även från andra instanser i skolan, exempelvis elevhälsan, så att lärarna kan fokusera på undervisningen och elevernas kunskapsutveckling, säger Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund.

– Det behövs mer engagemang i Sveriges unga från vuxna utanför skolan. Det är alarmerande att närmare hälften av lärarna säger att föräldrarna till deras elever i liten eller mycket liten utsträckning engagerar sig i barnens skolgång. Det är också ett stort problem att allt fler mötesplatser för ungdomar läggs ner, säger Karin Jordås, generalsekreterare Mentor Sverige.

Lärarnas Riksförbund och den ideella organisationen Mentor Sverige har tillsammans genomfört två undersökningar för att utreda hur ungas framtidstro kan stärkas. Den ena undersökningen är en enkätstudie som genomförts bland cirka 1 000 lärare, och den andra är en intervjustudie genomförd bland ungdomar mellan 13 och 17 år.

Slutsatserna efter undersökningarna är att det krävs en tydligare ansvarsfördelning mellan lärare, rektorer, övrig personal, politiker, föräldrar och näringsliv för att ungdomarna ska kunna känna en starkare framtidstro.

Undersökningarna visar bland annat att:

• Allt för få föräldrar engagerar sig i sina barns skolgång. 40 procent av lärarna upplever att föräldrarna till deras elever i liten eller mycket liten utsträckning engagerar sig i barnens skolgång.

• Av lärarna är det 84 procent som känner att de i liten eller mycket liten utsträckning har tid att ta hand om de elevsociala kontakterna på ett tillfredsställande sätt.

• Ungdomarna menar att de får stöd i skolan men att det inte är tillräckligt. Flera av de tillfrågade ungdomarna menar att klasserna är stora vilket gör att det blir svårt för läraren att räcka till.

• Samtliga ungdomar önskar att samhället/politikerna kunde skapa flera utrymmen där de kan umgås och träffa andra vuxna.

Undersökningarna:

Lärarrapportlänk till annan webbplats

Ungdomsrapport.länk till annan webbplatslänk till annan webbplats


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55