Strategiskt viktigt att investera i lärarna

Lärarnas Riksförbund välkomnar regeringens inbjudan till samtal om hur den sedan tidigare aviserade satsningen på lärarna på tre miljarder kronor ska utformas. - Det är bra att staten nu tar ett ökat ansvar för att stärka läraryrkets attraktivitet. Det är strategiskt viktigt för Sverige som kunskapsnation och för att fler elever ska få bättre möjligheter att höja sina kunskapsresultat. Och det är klokt att ansvariga ministern Helene Hellmark Knutsson nu bjuder in oss parter till en dialog om hur denna satsning på höjda lärarlöner ska utformas på ett så bra sätt som möjligt, säger Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Uppdaterad

Idag bjöd forsknings- och högskoleminister Helene Hellmark Knutsson in Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, Sveriges Skolledarförbund och arbetsgivarorganisationerna inom skolområdet till samtal den 11 februari om den statliga lärarlönesatsningen.
 
– Skolans huvudmän har under 40 år misslyckats med att höja läraryrkets attraktivitet. Därför är det mycket viktigt att staten nu tar ett större ansvar också för att förbättra lärarnas villkor och förutsättningar. Det är orimligt - inte minst i ett kunskapssamhälle som vårt - att just läraryrket är ett av få akademikeryrken som det inte lönar sig att utbilda sig till. Nu är det viktigt att denna satsning inte förfelas, utan att dessa pengar verkligen bidrar till att höja lärarlönerna och därmed gör det mer attraktivt att söka sig till och stanna kvar i läraryrket, säger Bo Jansson.

Det viktigaste budskapet Bo Jansson tar med sig till samtalen är att regeringen måste säkerställa att de statliga pengarna verkligen når fram till lärarna. Den statliga satsningen får inte bli en ursäkt för huvudmännen att slippa satsa pengar.

– Samtidigt är det viktigt att värna den svenska modellen. Det är arbetsmarknadens parter som har ansvar för lönebildningen, säger Bo Jansson.

Hellmark Knutssons inbjudan till ”nationell samling” kommer dagen efter utbildningsminister Gustav Fridolins besked i Svenska Dagbladet om att staten ska ta ett större ansvar för skolor med låga resultat. Bo Jansson menar att kraven från Lärarnas Riksförbund på en statlig skola vinner allt mer gehör.

– De som för några år sedan sa att LR inte kan förflytta politikernas positioner, de hade fel. Sakta men säkert ökar det statliga ansvaret, avslutar Bo Jansson.

Läs intervju med Bo Jansson i Skolvärlden:
http://skolvarlden.se/artiklar/bo-jansson-nu-maste-lonerna-hojas


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55