Viktig signal när Academedia backar och satsar på höjda lärarlöner

På torsdagseftermiddagen kom beskedet att friskolekoncernen Academedia backar och lovar att höja lärarnas löner i Stockholm stad.  – Det är mycket tillfredsställande att Academedia omprövar sitt beslut och satsar på höjda läraröner i Stockholm, som de redan fått pengar för från kommunen, säger Ragnar Sjölander, ordförande för Lärarnas Riksförbund i Stockholm.

Publicerad

– Detta skickar en viktig signal till andra friskoleägare och huvudmän. Det är inte OK att sitta och hålla på de pengar man får för lärarlöner, säger Ragnar Sjölander.

Academedia meddelar i dag att man gjorde en felbedömning och lovar att fördela två miljoner till koncernens lärare i Stockholm, för att motsvara kommunens höjning på två procent.Bakgrunden är att Stockholm stad har höjt skolpengen för att alla lärarlöner ska kunna höjas med två procent. Men trots att även friskolorna får mer pengar från kommunen så valde friskolekoncernen Academedia, till en början, att inte höja sina anställdas löner i samma utsträckning.

Trycket blev för hårt när LR i Stockholms stad tillsammans ombuden i vår fackliga koncernförening inom Academedia agerade och lyfte frågan i media. Det tog en dag, men sedan ändrade skolkoncernen sig.

– 

Nu väntar vi på positiva besked från andra friskoleföretag angående höjda lärarlöner, avslutar Ragnar Sjölander. 

För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55