Stipendier till skolor som ska lyfta digitalt

Tre skolor får stipendier för att lyfta sitt arbete med digitala verktyg. Malmbergsskolan i Västerås, Blidbergs skola i Ulricehamn och Tallbackaskolan i Nynäshamn får en möjlighet att förbättra användningen av sina interaktiva skrivtavlor.

Uppdaterad

Med detta årliga fortbildningsstipendium vill Lärarnas Riksförbund, Netsmart samt Natur och Kultur stödja lärare som kört fast i tekniken.

– Vi vill medverka till att fler lärare ska få rätt förutsättningar för att lyckas. Efter denna fortbildningsdag tror vi att lärarna på dessa skolor kommer att känna sig mer rustade inför sin användning av ny teknik och digitala läromedel, säger Helena Linge, Lärarnas Riksförbunds andre vice ordförande.

– Vi vill säkerställa att stipendiaterna ska få tillgång till det centrala innehållet, paketerat enligt läroplanen, kursmålen och förmågorna så att lärarna kan få mer tid till undervisning och därmed spara tid. Hårdvara och innehåll behöver lyftas till en helhet, säger Alexandra Blomberg, försäljningschef på Natur och Kultur Läromedel.

För drygt 20 år sedan introducerades den interaktiva skrivtavlan i skolorna. I dag finns sådana skrivtavlor i klassrum i hela landet. De ger lärare och elever tillgång till en interaktiv, gemensam yta i klassrummet där de kan dela upplevelser med hjälp av bilder, filmer, text och ljud. De digitala tavlorna stödjer alla digitala plattformar och arbetsverktyg.

– 

Vi vill knyta ihop alla olika digitala verktyg som finns ute i klassrummen, datorer, surfplattor och telefoner med den gemensamma arbetsytan som SMART Boarden är, säger Marcus Arwidson på den svenska distributören för SMART Board, Netsmart.

Stipendiet innebär en hel utbildningsdag där lärarna får pedagogiska tips kring användandet av digitala läromedel och gör praktiska övningar så att de sedan kan dela med sig av sina egna erfarenheter för att sprida idéerna vidare.

Huvudstipendiater 2015: Malmbergsskolan i Västerås och Blidbergs skola i Ulricehamn

Gemensamt för båda skolorna och ansökningarna är att man är övertygad om att ett frekvent användande ökar måluppfyllelsen men där krånglande teknik gjort att tavlorna bara i bästa fall blir en ”filmduk”. Därför ville vi göra ett krafttag, där vår tanke var att erbjuda dessa två skolor en gemensam heldag där Blidbergs skola har många elever med särskilt behov och nyanlända elever och Malmbergsskolan har sett att eleverna vill ”lösa och lära” och där man vill vara med i ”dela-kulturen” som snabbt växer i Sverige.

Specialstipendium 2015: Tallbackaskolan i Nynäshamn

En skola som har SMART Board och haft problem med sitt nätverk och det tekniska runt användandet av sina tavlor och därmed inte ”kommit igång” så lärarna har fortsatt bedriva sin undervisning enbart på ”traditionellt sätt” istället. Alla behöver uppdateras och få inspiration av hur paddor och kameror ska kunna integreras ihop med digitala läromedel. Därför erbjuds Tallbackaskolan i Nynäshamn ett Inspirationspass samt tekniska tips och råd av Netsmart. Därmed kan olika tekniska ”hinder” förebyggas i framtiden och skolan får en kontinuitet i användandet av SMART Board.

Kontaktuppgifter till huvudstipendiaterna:

Pia Hellborg, Blidsbergs skola, 070-6724491
pia.hellborg@ulricehamn.se

Eva-Lotta Moser, Malmabergsskolan, 070-2883071
eva-lotta.moser@skola.vasteras.se

Kontaktuppgifter till specialstipendiat:
Anita Stokki Johansson, Tallbackaskolan, 08-52073535
anita.stokki-johansson@nynashamn.se 


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55