Yrkesprogrammens attraktivitet måste öka

Andelen yrkeselever som får högskolebehörighet har minskat dramatiskt och andelen yrkeselever som går direkt till högskolan har rasat i antal. Det visar en genomgång som SVD publicerar idag. Lärarnas Riksförbund anser att detta är ett stort och ännu olöst problem.

Publicerad

- Vi kan inte ha yrkesprogram som är utformade som en återvändsgränd. För att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten, är yrkesprogrammen en viktig pusselbit, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.


Gymnasieminister Aida Hadzialic (S) föreslår att behörigheten ska finnas som grund på alla program, men att eleverna själva ska ha möjlighet att välja bort ämnen man inte vill läsa. Detta välkomnar Lärarnas Riksförbund.


- Man får inte glömma bort att det finns mycket man måste jobba med för att minska avhoppen. Det är inte bara högskolebehörigheten som ska till för att dessa program ska bli mer attraktiva. Det krävs också satsningar för att förbättra kvaliteten i själva utbildningen. Vi ser fram emot att föra fram våra förslag till den utredning om gymnasieskolan som regeringen har aviserat, säger Bo Jansson.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55