Vi vuxna måste vara med och sätta gränser

En ny rapport från Arbetsmiljöverket visar på en 40 procentig ökning av anmälningar av hot och våld i skolan. – Vi vuxna måste på ett tydligt sätt vara med och sätta gränser för vad som är tillåtet i skolan, säger Bo Jansson ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Publicerad

Idag publicerade Ekot en ny undersökning som visar att anmälningarna om hot och våld har ökat kraftigt. Lärarnas Riksförbund instämmer i den bilden. Förbundet har också siffror som visar att var fjärde lärare har själv blivit utsatt för hot, våld, trakasserier eller kränkningar på jobbet.

- Det är inte acceptabelt överhuvudtaget. Den skärpta skollagen ger lärare en rättighet, men också en skyldighet att ingripa. Då är det också viktigt att läraren får uppbackning av skolledare. Vi har märkt att på de skolor där det finns upprättade ordningsregler och trivselregler i samråd med lärare, elever, rektorer och föräldrar- där fungerar det också bättre. Men det är vi vuxna som ytterst måste vara med och sätta tydliga gränser, säger Bo Jansson.

I Lärarnas Riksförbunds senaste arbetsmiljöundersökning har de egna medlemmarna tillfrågats, och där uppger en fjärdedel att de själva blivit utsatta. En annan undersökning som förbundet gjort i samarbete med Mentor från i januari i år, visar att alltför få föräldrar är engagerade i elevernas skolgång. Förbundet har dessutom i egna undersökningar sett att skollagens regler kring trygghet och studiero inte efterlevs.

- Det är en allvarlig arbetsmiljöfråga, och det återstår uppenbarligen en hel del arbete för att komma till rätta med hot och våld i skolans värld. Självklart för elevernas skull, men även för att läraryrket ska vara ett yrke man trivs med och stannar kvar i.

Länkar till Lärarnas Riksförbunds undersökningar:

Senaste arbetsmiljörapporten:För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55