Lärarnas Riksförbund manar till besinning när det gäller förändringar i legitimationssystemet

Utbildningsminister Gustav Fridolin har idag på regeringens vägnar aviserat att fler lärargrupper som fritidspedagoger, yrkeslärare och modersmålslärare ska legitimeras.    - Vi menar att man inte får rusa åstad och göra förändringar bara för att sträva efter ”rättvisa” mellan lärargrupper. En legitimation måste också vara fylld med ett innehåll, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund understryker att det finns fler grupper i skolan som också har viktiga uppdrag enligt läroplanen, inte minst studie- och yrkesvägledare.

- Ska en utredning om ytterligare legitimationer genomföras måste behovet av legitimation för studie- och yrkesvägledare också beaktas, säger Bo Jansson.

Till saken också hör att yrkeslärare och modersmålslärare med lärarexamen redan idag kan få lärarlegitimation, den är dock inte ett absolut krav för tillsvidareanställning, vilket den är för övriga lärare.

- På sikt ska naturligtvis kravet på legitimation för tillsvidareanställning gälla även lärare i yrkesämnen och modersmål, men som behörighetsläget ser ut idag vore det ett dråpslag mot dem som undervisat många år i dessa ämnen, men saknar lärarexamen, säger Bo Jansson.

Lärarnas Riksförbund anser att det borde ställas högre krav på arbetsgivare som tillsvidareanställer olegitimerade att underlätta för dessa att utbilda sig till lärare parallellt med sitt arbete.

- Fritidshemmen omfattas av grundskolans läroplan och undervisningen där ska stödja elevernas måluppfyllelse, men vi är inte förespråkare för en särskild kursplan och särskilda mål för just fritidshemmet, avslutar Bo Jansson.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55