En mer attraktiv gymnasieskola måste få stopp på avhoppen

Avhoppen måste minska. Det är det mest centrala när man tittar på utformningen av gymnasieskola. Målet är att fler elever ska söka en yrkesutbildning, fullfölja den och etablera sig på arbetsmarknaden, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Publicerad

Idag presenterade gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic direktiven till en utredning om en mer attraktiv gymnasieskola. Utredningen kommer att vara klar i juni 2016 och innehålla konkreta förslag för att öka genomströmningen.

Lärarnas Riksförbund välkomnar utredningen, och det faktum att man särskilt vill höja kvaliteten på yrkesprogrammen.

- Det behövs en tydligare koppling mellan skolan och arbetslivet. Det är helt klart. Branschorganisationerna måste ta ett mycket större ansvar än idag för utformning av yrkesprogrammen, säger Bo Jansson.

Ramverket för gymnasiereformen från 2011 ska fortfarande gälla och förändringar bör i huvudsak ske för att stärka de intentioner som avsågs i den reformen.

- De reformer som gjordes 2011 var steg i rätt riktning, men det behövs mer för att komma tillrätta med problemen, säger Bo Jansson

Utredningen måste också våga lyfta frågan om ämnesbetyg, som tagits bort till förmån för kursbetyg. Och utreda konsekvenserna av detta. Kursbetygen har upplevs som en stor stress för eleverna.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55