Det går inte längre att blunda för den ojämlika skolan

– Det får inte bero på enskilda kommuners ekonomiska möjligheter – alla elever måste få samma chans, säger Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Tidningen Dagens Samhälle har i dagens nummer jämfört andelen behöriga elever till gymnasiet 2011 och 2014, både i fristående och kommunala. I mer än hälften av kommunerna (109) ökar skillnaderna mellan den bästa och sämsta skolan. I de flesta fall halkar de svagaste skolorna efter samtidigt som de starkaste skolorna förbättrar sig eller ligger kvar på full behörighet.

– Tyvärr bekräftar detta det som Lärarnas Riksförbund länge har varnat för. Nämligen att skillnaderna mellan olika skolor ökar och att eleverna inte får jämlika förutsättningar att klara sin skolgång, säger Bo Jansson.


Kompensera för fria skolvalets effekter

Ofta lyfts det fria skolvalet fram av förespråkare som ett sätt att komma runt den starka boendesegregationen. Men Dagens Samhälles granskning visar att i de kommuner där det är vanligare att eleverna utnyttjar skolvalet ökar skolsegregationen mer än vad borde vara fallet med hänsyn tagen till boendesegregationen.

– Det viktigt att kompensera för effekterna av det fria skolvalet, säger Bo Jansson.

Lärarnas Riksförbund gick för några månader sedan ut i en gemensam debattartikel tillsammans med Skolledarförbundet, Sulf och Saco och krävde en nationell finansiering av skolan. Organisationerna slog där fast att staten har ett stort ansvar för upprätthållandet av ett sammanhållet skolsystem av hög kvalitet och att staten måste ta ett ökat ansvar för att garantera resurserna till skolan, i syfte att garantera likvärdigheten.

”Skolan har ett likvärdighetsuppdrag. Det lämpar sig illa för marknadens logik med oreglerad etableringsrätt och successiv utslagning av mindre populära enheter. Resurserna måste användas förnuftigt i varje del genom hela utbildningskedjan - i undervisningen, vid skoletableringar, i lärarutbildningen, i studie- och yrkesvägledning med mera. Det förutsätter att någon har övergripande ansvar för systemet.”

– Statens ansvar för att garantera en likvärdig skola är något som jag kommer med kraft lyfta fram i Skolkommissionen, avslutar Bo Jansson.

 

Länkar:

Dagens Samhälle

http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/skolsverige-delas-upp-i-och-b-lag-15156

länk till annan webbplats


DN Debatt

http://www.dn.se/debatt/skolledarna-vill-att-staten-tar-storre-ansvar-for-skolan/

länk till annan webbplats