Pengar till löner och fortbildning kommer inte lärare till del

I Lärarnas Riksförbunds nya rapport ”Pengar i sjön” framkommer att stora summor som skulle gått till lärarlöner och lärarfortbildning, aldrig kommer lärarna till del. Detta beror på att skolans huvudmän inte sökt de statsbidrag som finns att tillgå. Det handlar om miljardbelopp.

Publicerad

- De pengar som är avsatta för lärarlöner och fortbildning, kommer inte lärare till del. Flera huvudmän struntar helt i att söka statsbidragen. Det spelar stor roll vilken kommun du arbetar i, vilket riskerar att öka skillnaderna snarare än att jämna ut dem. Det är något som inte stämmer i statens finansieringsambitioner för svensk skola, konstaterar Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Enligt SKL finns det 40 riktade statsbidrag att söka på skolans område. Lärarnas Riksförbund har tittat på tre av dessa som varit viktiga för lärarna: Lärarlyftet 1, Lärarlyftet 2 samt karriärreformen. Bara på dessa tre statsbidrag som denna rapport genomlyst är 2.3 miljarder outnyttjade.

- Detta är tydliga tecken på huvudmännens bristande engagemang i att stimulera lärarnas yrkesutveckling. Att tacka nej till pengar som syftar till att utveckla verksamheten tyder på bristande insikt om skolans problem, säger Bo Jansson.

Tabellen visar statsbidrag och nyttjandegrad.

Statsbidrag
Totalt outnyttjat (kronor)
Andel outnyttjat
Lärarlyftet I
1 608 066 325
46 %
Lärarlyftet II
461 030 000
38 %
Karriärtjänster
239 735 370
25 %
Summa 2 308 831 695
Genomsnitt 36 %
För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55