OECD bekräftar: svenska lärarlöner fortfarande för låga

Idag presenterade OECD en ny granskning av svensk skola. Sverige står inför en allvarlig lärarkris. Svenska lärares löner är inte konkurrenskraftiga trots de satsningar som hittills har gjorts. Detta är allvarligt. Lärarnas löner och status måste höjas, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Publicerad

- Den av regeringen föreslagna satsningen på lärarlöner är välbehövlig, men inte tillräcklig. Vi behöver ytterligare satsningar på lärarkåren. Dagens huvudmän kan inte längre smita undan utan måste redan nu satsa på att höja lärarlöner och förbättra kompetensutvecklingen, säger Bo Jansson.

Låt staten ta hand om de övergripande förutsättningarna, och rikta uppdraget direkt till lärare och rektorer att genomföra detta. Det kommer bidra till att öka likvärdigheten och kunskapsresultaten.

- Det behövs ett större nationellt ansvar för skolan. Det bekräftar OECD i sin granskning idag. Jag kommer själv att lyfta frågan om statens styrning, finansiering och ansvar inom Skolkommission. Det är dags att lyfta den våta filt som ligger över denna fråga, konstaterar Bo Jansson.

OECD konstaterar att ansvaret för lärarnas fortbildning brister. Idag är det huvudmännen som har detta på sitt bord. Någonting som inte fungerar. Staten måste ta ett övergripande ansvar för lärarnas fortbildning. Detta är något som Lärarnas Riksförbund flera gånger påpekat.

Lärarnas Riksförbund visade i förra veckan att enbart statliga pengar inte är tillräcklig styrning. I rapporten ”Pengarna i sjön” framkom att flera huvudmän helt struntat i att söka de statsbidrag avsatta för lärarlöner och fortbildning.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55