Eleverna får inte den undervisningstid de har rätt till

Hälften av lärarna i grundskolan säger att eleverna inte får tillräckligt med undervisningstid för att nå målen. Mindre än en tredjedel bedömer att eleverna får tillräckligt med specialpedagogiskt stöd. Det visar en undersökning som Lärarnas Riksförbund presenterar i dag.

Publicerad

– Timplanerna för ämnena i grundskolan ska säkra likvärdigheten. Nu måste regeringen låta stadieindela undervisningstiden, samt att se till att de moment i timplanen som fungerar illa utrangeras, så att undervisningstiden för de olika ämnena både respekteras och i vissa fall utökas, säger Bo Jansson, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

– I dag kan ingen göra bedömningen om en elev har fått den undervisning som eleven har rätt till, inte eleven själv, inte föräldrar, inte lärare eller rektor. Ingen har koll, säger Bo Jansson.

Det går inte att kontrollera så att alla elever verkligen får de undervisningstimmar de har rätt till i. Därför behövs det en systematik för alla att förhålla sig till när det gäller undervisningstid. Skolverket har tagit fram förslag till stadieindelad timplan per ämne, något som tydligt skulle underlätta för skolorna att verkligen följa den nationella timplanen.

– Detta är mycket viktigt för skolans likvärdighet, säger Bo Jansson.

Lärarnas Riksförbund har gjort en enkät där över två tusen lärare i grundskolan svarat på frågor om vad de anser om den nationella timplanen som gäller idag. Resultatet visar bland annat att 60 procent av lärarna i undersökningen säger att undervisningstiden inte systematiskt utvärderas kopplat till målen för undervisningen. 48 procent av lärarna säger att eleverna inte får tillräckligt med undervisning för att nå målen. Över 70 procent anser att eleverna inte får tillräckligt med specialpedagogiskt stöd.

Lärarnas Riksförbund uppmanar regeringen att åtgärda följande, i syfte att stärka likvärdigheten och på sikt kunskapsresultaten i grundskolan:

• Timplanen måste regleras så att det går att utvärdera om en elev fått det minsta antalet undervisningstimmar som föreskrivs. Stadieindela timplanen så att varje ämne får en tilldelning av tid i treårsetapper, istället för dagens klumpsumma på nio år.

• De 382 timmar i timplanen som kallas för ”elevens val” behöver frigöras och fördelas på ämnen där behovet av mer undervisningstid är som störst. Hur en sådan fördelning ska se ut måste utredas.

• Begränsa möjligheten för huvudmännen att minska undervisningstiden i ett ämne eller ämnesområde genom ”skolans val”. Om en skola vill profilera sig ska detta få ske på bekostnad av högst 10 procent av undervisningstiden i ett ämne eller ämnesområde, inte 20 procent som idag.

Läs undersökningen "Prioritera rätt"länk till annan webbplats.

Läs nyhetsartikel i Svenska Dagbladet  "Elever i kläm när timplan saknas"länk till annan webbplats.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55