Prioritera grundskolan

Idag skriver Moderaterna tillsammans med Lärarförbundet på DN Debatt om flera reformer för förskolan. Men Lärarnas Riksförbund menar att fokus måste ligga på grundskolan, där de största bristerna finns.

Publicerad

- Regeringen måste prioritera grund- och gymnasieskolan. Det är här de största bristerna finns. Under de kommande åren måste fokus ligga stenhårt på grundskolan, säger Bo Jansson ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Efter senaste OECD rapporten står det mer klart än någonsin att vi har allvarliga brister i vårt skolsystem. Att åtgärda dessa måste vara regeringens högsta prioritering. Den karriärreform som tilldelats grund- och gymnasieskolan har börjat ge resultat, men den måste utökas och fortsätta att prioriteras högt.

- Elevresultaten måste bli bättre och eleverna måste lära sig mer. För att detta ska ske behöver lärare få vara lärare och få tid för eleverna. Huvuduppdraget är undervisningen. Administrationen behöver minska. Likaså arbetsbelastningen. Högre lärarlöner är också en mycket viktig del och där får partierna inte tappa fokus, säger Bo Jansson.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55