Låt staten ta ansvar för lärarnas fortbildning

 Nyhetsbyrån TT har granskat hur kommunerna hanterar problemet med att få fler behöriga lärare. Det visar sig att många kommuner inte har haft någon plan eller strategi och nu står inför fullbordat faktum. De legitimerade lärarna räcker inte till på långa vägar för skolornas behov. 

PubliceradKommunerna har ansvar för att de lärare som inte är behöriga, får rätt kompetensutveckling. Det ansvaret har man inte tagit, enligt Lärarnas Riksförbund.- Huvudmännen har haft rätt många år på sig att förbereda sig med fortbildning. Men platserna på lärarlyftet har inte ens fyllts. Vi vet att de behöriga lärarna inte räcker, därför borde huvudmännen ha varit mer intresserade av att agera, säger Bo Jansson.
Lärarnas Riksförbund har en lösning på detta, och menar att staten ska ta över ansvar för lärarnas fortbildning.- Kommunerna måste tänka mer långsiktigt för att bli bra på att driva skolor. Det är så många områden där kommunerna brister i sitt ledarskap och huvudmannaskap. Det är helt enkelt inte hållarbart längre, säger Bo JanssonFör kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55