Staten tar ett nytt grepp om skolan

Idag fattar regeringen ett beslut om att hjälpa skolor med dåliga resultat. Det handlar om 300 miljoner i år till Skolverket, som får i uppdrag att kunna teckna överenskommelser med enskilda huvudmän för att lyfta elevresultaten. Lärarnas Riksförbund är positiva, men vill se fler steg mot ett ökat statlig ansvarstagande.

Publicerad

- Problematiken, att det finns skolor som inte håller måttet, är ett bevis på att staten behöver gå in och garantera en långsiktigt hållbar lösning. Staten ska inte abdikera utan gå in när kommuner och friskolor inte har lyckats, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.


Nästa steg mot statlig styrning som förbundet menar är en nödvändighet, är att staten tar över hela finansieringen för att garantera resurserna och likvärdigheten.


Lärarnas Riksförbund poängterar att det är viktigt att den här satsningen används på rätt sätt.


- Det är en ledningsfråga. Rektorer och lärare måste komma överens om det viktigaste som måste göras och prioritera, för att höja elevernas resultat och få en bra verksamhet i skolan. Det handlar i grund och botten också om att skolor behöver ha utbildade, behöriga lärare. Alla elever har rätt till det, säger Bo Jansson.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55