Bra att lyfta specialpedagogiken - men fler speciallärare behövs också

Miljöpartiet föreslår idag att Skolverket ska få i uppgift att planera och genomföra ett lyft för specialpedagogik. - Det är bra att Miljöpartiet uppmärksammar problemen som finns när det gäller bristen på specialpedagogiskt stöd i skolan. Däremot vore det bättre att satsa resurserna på att utbilda och anställa fler speciallärare, än vad som i dagsläget redan är planerat, säger Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Publicerad

Tanken är att lyftet ska likna Matematiklyftet och att alla lärare i grundskolan ska kunna få kompetensutveckling inom det specialpedagogiska området. Syftet är att elever i behov av olika stödåtgärder ska upptäckas tidigt, och att enklare insatser kan sättas in omedelbart i befintlig klass. Förslaget är inte ett regeringsförslag utan behöver förankras hos Socialdemokraterna innan det kan genomföras.

Finland, vars PISA-resultat länge legat i topp, har uppmärksammats för sitt välutvecklade system för tidiga specialpedagogiska insatser i grundskolan. Samtliga lärare har förvisso grundläggande specialpedagogisk kompetens genom lärarutbildningen, men det är speciallärarna som ger det specialpedagogiska stödet anpassat efter elevens behov.

Utbildningsministernlyfter behovet av kunna möta de svårigheter som är kopplade till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

- Lärarnas Riksförbund har länge krävt att man inrättar en inriktning mot neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i speciallärarutbildningen, säger Bo Jansson

Det är viktigt med specialpedagogisk kompetens hos alla lärare, men det får inte innebära att skolorna drar ned på den specialistkompetens som speciallärarna besitter. Därför måste vi satsa på fler speciallärare men också se till att lärare som har denna kompetens används på rätt sätt. Frågan är om specialpedagoger som redan har en 1,5 år lång akademisk utbildning för att handleda kollegor behöver ges ytterligare utbildning för detta genom Skolverket – det är kompetens de redan förväntas besitta.

- Vi har uppmärksammat utbildningsministern på att det finns många lärare som vidareutbildat sig på detta område som nu inte får behörighet som speciallärare i sin lärarlegitimation, säger Bo Jansson. Resurser skulle istället kunna satsas på att dessa lärare får sin utbildning och kompetens validerad.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55