Läsa-skriva-räkna-garanti vällovligt, men kan inte dröja

Regeringen vill införa en läsa-skriva-räkna garanti. Utbildningsminister Gustav Fridolin tillsätter en utredning för att kunna införa garantin tidigast hösten 2017. – Det behövs inte fler utredningar, det behövs handling, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson otåligt.

Publicerad

– Det är givetvis väldigt vällovligt att regeringen vill att alla elever ska få det stöd de behöver – och redan i dag faktiskt har rätt till – för att kunna klara kunskapskraven i svenska och matematik när de går ut lågstadiet, säger Bo Jansson.

Alltför sent stöd i dag
I Sverige ges det mest stöd till elever först i nionde klass. Det har Lärarnas Riksförbund länge påpekat måste ändras. Stödet måste ges tidigare, något som är vanligt i andra länder.

– I exempelvis Finland ges stödet mycket tidigare och där ses det som en rättighet och inte som en stigmatisering, eller ett ”utpekande”. Vi har haft en konstig syn på tidigt stöd under alltför lång tid, säger Bo Jansson.

Bekymrad för avsaknad av handling
Regeringens avsikt är att se till att alla elever redan från förskoleklassen får det stöd eller särskilda stöd de behöver för att kunna målen i svenska och matte när de slutar årskurs 3.

– Jag är bekymrad för svensk skola. Vi har haft en ny regering i över ett halvt år och fortfarande ser vi främst besked om nya utredningar, istället för konkreta beslut och handling som leder till förändring, säger Bo Jansson.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55