Hårdare regleringar för att få driva skola

– Det krävs helhetsgrepp på de regleringar och reformer som utreds för de privata aktörer som verkar inom skola, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

Publicerad

Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson skriver i dag i en debattartikel i Expressen att det bland annat behövs regleringar om att överskott ska återinvesteras i verksamheten.

I debattartikeln presenterar Lärarnas Riksförbund en rad förslag för att få ordning på svensk skola, både den kommunala och den fristående.

*Begränsa den fria etableringsrätten
Det krävs ett nytt system för att reglera och förbättra dimensioneringen av skolenheter. Ett kommunalt veto löser inte detta, utan det måste till en helhetssyn på skoletableringar och den ska ske på nationell nivå.

*Förbjud utbildning på entreprenad
Det finns stora problem med undervisning på entreprenad, speciellt inom SFI, gymnasial yrkesutbildning och vuxenutbildning. Det är viktigt att utbildningsystemet är sammanhållet, det ska inte finnas sammanblandningar och orenheter i systemet.

*Förtydliga vad som krävs för att få bedriva skolverksamhet
Kraven på de ekonomiska förutsättningarna måste bli skarpare. I ansökningen om godkännande som huvudman bör det tydligt framgå att det finns ett behov av skolan och att elevunderlaget räcker för att täcka verksamhetskostnaderna.

* Skolinspektionen ska ha tillsyn och ansvar för godkännande av all utbildningsverksamhet
För att likvärdighet ska råda i hela utbildningsystemet krävs att staten tar ett större – och redigare – ansvar för all skolverksamhet. Idag har exempelvis inte Skolverket ordentliga register över vilka huvudmän och utbildningar som har fått tillstånd att bedriva skolverksamhet. Det är oacceptabelt!

* Högre krav på de kommunala huvudmännen
En ambitionshöjning för att höja kvaliteten på svenska skolor med enskilda huvudmän bör också följas av en ambitionshöjning att säkra kvalitén bland de kommunala huvudmännen.

– Alla aktörer som bedriver skolverksamhet som brister i sitt huvudmannaskap, ska kunna sättas under någon form av tvångsförvaltning, säger Bo Jansson.

 

Debattartikeln i Expresssen:
http://www.expressen.se/debatt/hardare-reglering-av-privata-skolaktorer/

 


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55