Lärarnas Riksförbund välkomnar statligt bidrag till att höja lärares löner

I dag presenterade statsminister Stefan Löfven och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, en statlig lönesatsning på tre miljarder kronor årligen för att höja lärares löner. Syftet är att göra läraryrket mer attraktivt och bidra till att lösa den akuta bristen på lärare. Satsningen innebär 3000 kronor mer per månad till 60 000 lärare. - Det är bra att regeringen nu går in och gör en direkt satsning på att höja lärares löner och därmed yrkets attraktivitet. Det bidrar till att vända utvecklingen för skolan och är av nationellt strategiskt intresse för en kunskapsnation som Sverige. OECD och andra har varit tydliga med att satsningar på lärarna är avgörande för att vända skolresultaten. Nu är det viktigt att kommunerna och friskolorna - som har det direkta huvudansvaret för att höja läraryrkets attraktivitet - fullföljer detta första steg från staten och verkligen höjer alla lärares löner, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Publicerad

Lärarnas Riksförbunds mål är att alla lärare ska få högre lön. Detta är ett viktigt första steg för att återupprätta läraryrket som det viktiga och uppskattade jobb det borde vara. Kommunerna och de fristående huvudmännen måste nu ta sin del ansvaret och fullfölja lärarlönesatsningen lokalt.

-

Detta handlar om att vi alla har ett gemensamt intresse av att uppvärdera läraryrket och få fler att söka sig till och stanna kvar i det. Lärarnas löner har halkat efter i flera årtionden. Lärarna har missgynnats i löneutvecklingen jämfört med andra akademiska yrken. Den statliga satsningen fyller inte hela det hålrummet men det är ett steg på vägen. Detta är första gången sedan karriärtjänsterna infördes som staten går in och satsar på att höja lärares löner. Det är ett viktigt bidrag, men når inte alla. Vi förväntar oss därför att höjningar av alla lärares löner kommer att prioriteras också i den lokala lönesättningen och i kommande avtalsrörelser, säger Bo Jansson.Lärarnas Riksförbund har länge efterlyst att staten ska ta ett ansvar för att höja lärarnas löner och bidra till att höja läraryrkets attraktivitet. Den här satsningen är ett uttryck för att fler inser att staten behöver ta ett större ansvar för att finansiera skolan. Att vända kunskapstappet, stärka likvärdigheten och höja läraryrkets attraktivitet är av nationellt strategiskt intresse för en kunskapsnation som Sverige. Att ännu fler duktiga människor ska vilja vara lärare är nyckeln för att vända utvecklingen för den svenska skolan.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55