Stoppa polarisering och främja tolerans viktigt för lärare och skola

I dag etableras Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet. Institutet baseras på ett nationellt uppdrag att bland annat verka för forskning och kunskapsspridning i ett långsiktigt arbete för samexistens och social inkludering. "Att arbeta för tolerans är en huvuduppgift för den svenska skolan. Men den konfrontativa pedagogiken måste ersättas med en uthållig dialog." Det skriver Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund, och Christer Mattsson, Segerstedtinstitutet, på DN Debatt i dag.

Publicerad

Sverige är i dag öppnare, mer tolerant och mer bejakande av multipla identiteter än det någonsin har varit.Men samtidigt som toleransen har ökat har också mobiliseringen bland de intoleranta intensifierats och vi har fått en polarisering mellan det öppna samhället och dess alltmer hatfyllda motståndare.

Att arbeta med detta slags hatiska åsikter är en huvuduppgift för det svenska skolsystemet. Vi påstår därför att polariseringen är ett misslyckande för skolan. Visst är skolan en spegel av samhället och samhället en konsekvens av skolan. Men den politiska polariseringen som frestar på våra politiska system i dag var ett klassrumsproblem för tjugo år sedan.

Vi kräver inte att alla som börjar svensk skola ska kunna läsa, skriva eller räkna, utan det ska eleverna lära sig. På samma sätt kan vi inte heller utgå från att alla som kommer till skolan har med sig en bakgrund av tolerans, öppenhet och vilja till samexistens. Det är naivt att tro att alla har personliga erfarenheter som gynnat toleranta värderingar.

De första som vet när polariseringspolitiken nått vägs ände är lärarna. Vi menar att det krävs både forskning om detta ämnesområde och mycket omfattande fortbildning av lärare. En förutsättning för att detta arbete skall lyckas är att skolans huvudmän möjliggör för sina lärare att ta del av den massiva fortbildningsinsats som kommer krävas för att bryta en slentrianmässig konfrontativ pedagogik.

Länk ”Polariseringen måste stoppas redan i skolan”länk till annan webbplats


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55