Akut läge för många ämnen – kommunerna måste rycka upp sig!

Skolverket presenterade idag ny statistik som visar att många elever fortfarande undervisas av obehöriga. Över hälften i vissa ämnen. Samtidigt är det många behöriga som inte längre jobbar kvar som lärare. Lärarnas Riksförbund menar att kommunerna måste rycka upp sig för att locka tillbaka dessa lärare med bra löner och bra arbetsvillkor.

Publicerad

- Alla elever måste få samma chans. Det duger inte att vissa arbetsgivare fortsätter med obehöriga. Lärarlegitimationen har satt ljuset på ett viktigt problem. Att många lärare under lång tid undervisat i ämnen där man inte är behörig. Med reformen blir det långsamt bättre, menar Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.


Lärarnas Riksförbund konstaterar samtidigt att det inte bara är frågan om allmän lärarbrist i landet. Det gäller alldeles specifikt vissa ämnen. Men där är det desto värre. Förbundet kräver att kommuner som har detta bekymmer agerar och tar sitt ansvar genom att erbjuda vidareutbildning.

- I särskolan och i svenska för invandrare måste krafttag till för att garantera att eleverna undervisas av behöriga lärare. Även i ämnen som till exempel teknik, moderna språk och svenska som andraspråk är lärarbristen akut, säger Bo Jansson.


Skolverket konstaterar att knappt 78 procent av lärarna i grundskolan och ungefär lika stor andel i gymnasieskolan var behöriga i minst ett av sina undervisningsämnen i mitten av augusti. Det innebär en ökning med drygt nio procentenheter sedan februari i år.


Orsaken till förbättringen är att fler har fått lärarlegitimation.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55