Rätt ingredienser i regeringens skolsatsningar, nu måste huvudmännen leverera

Idag presenterade regeringen sina budgetförslag för skolan. Mycket av innehållet var känt sedan tidigare. Det är fortsatt fokus på jämlik skola, höjda lärarlöner, tidiga insatser och yrkesutbildning för bättre matchning mot arbetsmarknaden. En inriktning som Lärarnas Riksförbund menar är rätt och helt nödvändig. Lärarnas Riksförbund påpekar dock är upp till huvudmännen att leverera på samtliga områden.

Publicerad

- Det är lovvärt att regeringen inser att den svenska skolan har många tomma hål som behöver fyllas med resurser för att resultatförbättringar ska kunna ske. Att höja lärarnas löner är det viktigaste man kan göra för att få en bättre skola nu och i framtiden. På så sätt höjs attraktiviteten i yrket och fler lockas att bli lärare. Om vi inte kan få de bästa att söka sig till läraryrket skadas skolans och landets framtid, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

De tre miljarderna som nu ska gå till lärarlöner innebär att 60 000 lärare får i genomsnitt 3000 kronor mer i lönekuvertet. Lärarnas Riksförbund ser det som mycket positivt att regeringen satsar på att få en mer jämlik skola, där man konstaterar att skillnader mellan kommuner och inom kommuner ökar.

Det är nu av yttersta vikt att kommunerna satsar på skolan, på lärarlönerna, och ger förutsättningar på lokal nivå. Annars är de statliga satsningarna inte mycket värda.


- Huvudmännen har hittills visat ett för svagt intresse för att ansöka om eller bruka de resurser som staten ställer till buds. Till exempel har endast sju kommuner ansökt om medel från den särskilda satsningen på lågstadiet. De nationella politikerna behöver på allvar pröva om dagens system är det optimala. En nationell finansiering av skolan skulle på mera konsekvent och direkt sätt genomdriva de intentioner som finns, anser Bo Jansson.


Regeringen presenterar också en historisk satsning på Komvux, som Lärarnas Riksförbund hoppas kommunerna kommer kunna leverera.


- Ett av den svenska skolans flaggskepp, vuxenutbildningen, kommer att få förstärkta resurser för att ge dem i samhället som saknar behörighet till högskolan eller yrkeshögskolan behörighet. Det är bra att vi nu återigen ger vuxenutbildningen en möjlighet att ge medborgare en ny chans till utbildning, säger Bo Jansson.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55