Stärk lärarutbildningen

Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson och studerandeföreningens ordförande Isak Skogstad lägger idag fram tre förslag för att stärka lärarutbildningarna på SvD Brännpunkt.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund menar i enlighet med internationell expertis att exempelvis antalet lärosäten som bedriver ämneslärarutbildningar behöver minskas för att höja dess kvalitet.


– Det är av största vikt att de svenska lärarutbildningarna håller en hög kvalitet. Lärarutbildningarna ska präglas av höga krav och mer lärarledd undervisning. Den nya lärarutbildningen från 2011 var ett steg i rätt riktning men nu är det hög tid för nästa steg, säger Bo Jansson.


I debattartikeln föreslås höjda ersättningsbelopp för lärarstudenter, en dimensionering av inriktningarna utifrån skolornas behov samt en koncentrering av de lärosäten som erbjuder ämneslärarutbildningar.

– En examen från en lärarutbildning ska vara en kvalitetsstämpel. Dessvärre finns det mycket som tyder på att lärarutbildningarnas kvalitet är undermålig. I Finland finns det åtta lärosäten som bedriver lärarutbildning, i Singapore finns det ett. I Sverige finns det hela 28 stycken! Nu måste det till en ordentlig förbättring, säger Isak Skogstad.


D

ebattartikel i SvD, ”För många lärosäten utbildar lärare”länk till annan webbplats.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55