Utbildningsfokus i stället för handelsvara

Riskkapitalbolaget EQT har aviserat att de vill börsintroducera alternativt sälja sin skolkoncern Academedia. Utbildning av landets invånare främjas inte av att den hanteras som en handelsvara, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.  

Publicerad


-  Jag är något förvånad över att ägarna till Academedia som tidigare betygat sitt långsiktiga intresse av ägande nu väljer att eventuellt sälja ut sitt företag, säger Bo Jansson.


Lärarnas Riksförbund förutsätter att en ny ägare har ett genuint intresse av att bedriva utbildning och undervisning och att såväl i ord som handling är intresserade av såväl ett långsiktigt intresse som att återinvestera de eventuella vinster som uppstår i den verksamhet som genererar skolpeng.


- Vi utgår från att den som förvärvar hela eller delar av koncernen har ett genuint verksamhetsintresse och därutöver också har förmågan att se värdet i den stora erfarenhet som den legitimerade lärarkåren har och omsätter den till de lönenivåer som de rätteligen ska ha, säger Bo Jansson. 


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55