Skillnaderna är för stora

Idag, på Skolans dag släpper Lärarnas Riksförbund en ny stor sammanställning av landets alla 290 kommuner som visar att det finns mycket stora variationer mellan huvudmän och hos en och samma huvudman. – Alla elever får inte samma chans. Det spelar allt större roll var i landet du bor, säger förbundsordförande Bo Jansson.


Lärarnas Riksförbund har rankat alla landets kommuner efter fem parametrar: elevresultat, likvärdighet, lärarlöner, behörighet och resursanvändning. Svart på vitt syns nu olikvärdigheten i det svenska skolsystemet.


- Skillnaderna är helt orimliga och orättvisa. Alla elever får inte samma chans i Sverige idag. Tyvärr är det så. Skolan är en nationell angelägenhet och det är därför helt oacceptabelt att resultat och resurser kan och får variera i en sådan utsträckning som sker. Här ser vi konkret varför nuvarande system inte fungerar, säger Bo Jansson.


Det är stor spridning i elevresultaten mellan olika kommuner. Det är tydligt att det går sämre för många av eleverna i mindre kommuner och bättre för eleverna i rika stockholmskommuner.


 I Danderyd har eleverna bäst skolresultat, där 93 procent når målen i årskurs nio. Tätt efter hamnar Lidingö, Lomma och Täby. Sämst elevresultat har man i Ljusnarsberg där mindre än hälften av eleverna uppnått målen i årskurs nio. Skillnaderna är enorma.


De lärare som tjänar bäst finns i Sigtuna följt av Upplands Väsby, Värmdö och Huddinge. Sämst lärarlöner har man i Ydre, Hallsberg och Nordmaling.


- Vissa kommuner satsar på skolan. Men långt ifrån alla. De som bor i Örebro (plats 258 av 290) eller Älmhult (plats 284) ska inte behöver finna sig i att deras kommuner inte lägger tillräckligt med kraft och resurser på skolan. Alla elever har rätt till en bra utbildning, inte bara vissa som haft tur att födas i ”rätt” kommun, säger Bo Jansson.


Denna brist på likvärdighet löses bäst genom att skolan finansieras direkt av staten menar Lärarnas Riksförbund.


- Staten måste överhuvudtaget ta ett större ansvar för styrningen av skolan så att grundförutsättningarna för eleverna blir desamma, säger Bo Jansson.


Lärarnas Riksförbund föreslår:


  • Skolan bör finansieras direkt av staten.

    Finansieringen ska ta hänsyn till bland annat de socio-ekonomiska faktorer som kräver olika kostnader för att garantera en likvärdig skola för landets elever.


  • Huvudmännen måste ta sitt ansvar och ansöka om de statliga medel som finns för att förstärka kvaliteten i undervisningen. Det är oerhört att endast ett fåtal kommuner har ansökt om att få ta del av den satsning på två miljarder kronor för att förstärka undervisningen i lågstadiet. Staten måste överväga en mera direkt styrning för att få rätt saker att hända.

  • Den satsning på lärarlöner som vi hittills kunnat skönja måste fortsätta och förstärkas.

  • Den senaste läsårsstarten har visat att lärare som inte blir rätt betalda lämnar sina arbetsgivare till förmån för bättre betalande sådana. Detta drabbar såväl storstads- som glesbygdskommuner och drabbar alltid eleverna genom ryckighet i undervisningen.

  • Fortsätt att utveckla legitimationsreformen genom att kräva att betygsättande lärare ska ha legitimation för just det ämnet de undervisar i och betygsätter.

  • Lärare och rektorer måste ta ett gemensamt ansvar för grundliga diskussioner om korrelationen mellan betygsättning och resultat i nationella prov. Det är inte rimligt att det råder så stora skillnader som det gör i dag, vilket i sig äventyrar likvärdigheten för eleverna.

  • Lärare och rektorer måste ta ett ansvar för ett kontinuerligt och systematiskt arbete för att förbättra undervisningen i skolan.


Nästa år firas Skolans Dag den 13 september.


Länk till rapporten:


http://www.lr.se/undersokningar