Satsa på lärare och IT – i den ordningen

Nya Pisaresultaten visar att Sverige måste fortsätta satsa på lärarna. Lärarnas Riksförbund vill se mer av metodstöd och fokus på att ge lärare rätt förutsättningar. Dessutom lägger många elever alldeles för mycket tid vid datorer, tid som inte används för lärande.

Publicerad


– Jag är tyvärr inte förvånad över resultaten som visar att Sverige fortsätter halka efter de främsta länderna. En elev som inte kan matematik blir inte bättre bara för att hen sätter sig framför en dator. Det handlar om att ha tillgång till skickliga kunniga lärare, säger Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund.


Lärande i fokus
– Vi har satsat för mycket på hårdvaran, prylarna, och för lite på mjukvaran, lärarna och eleverna. Det handlar inte om att ta bort datorer, utan om att använda dessa verktyg rätt, säger Bo Jansson.


– Det talas mycket om hur viktiga lärarna är för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag. Det borde talas ännu mer om det – och att vi måste satsa på att lärarna ska var verkligt ämneskunniga och utbildade och behöriga för rätt ämne och skolform.


Fel när datorer och IT blir mer förströelse än lärande
– Datorer och IT ska användas mer genomtänkt och medvetet än idag. Att de 15-åringar som surfar mer än sex timmar om dagen presterar sämre i matematik och läsförståelse, är en tydlig signal om att den nya tekniken inte används för att utveckla lärandet, säger Bo Jansson.


– Datorer och IT blir mer av tidsätande förströelse och tar fokus från verkligt lärande. Lärande som kan ske som lek, men som ska ha en pedagogisk tanke bakom, säger Bo Jansson.


Nationell IT strategi krävs
Lärarnas Riksförbund har länge krävt en sammanhållen och nationell IT-strategi. För ett år sedan underkände digitaliseringskommissionen de svenska skolornas it-arbete. Kommissionens granskning visade att tekniken finns i skolorna, men att den inte används.


Fortbildning behövs

IT i undervisningen kan ha positiva effekter på elevernas lärande om verktygen är en naturlig del av ett pedagogiskt sammanhang. Det är viktigt att inse att de är skickliga lärare som skapar dessa sammanhang och sätter verktygen – läromedlen – i sitt rätta pedagogiska sammanhang utifrån elevernas behov och de mål som ska nås. Detta visar tydligt att lärarens betydelse inte minskar med utvecklingen, utan ökar.


– De nya Pisa-resultaten visar att IT i skolan inte främst ska handla om IT, utan om lärande, avslutar Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55