Regeringens reformer är delvis tondöva

Idag presenterade regeringen höstbudgeten på en presskonferens i Stockholm. Lärarnas Riksförbund delar regeringens problembeskrivning vad gäller skolan. Men reformerna är delvis tondöva. Kunskapsresultaten sjunker, läraryrket måste bli mer attraktivt och skolan behöver bli mer jämlik. Dessutom poängterar finansminister Magdalena Andersson (S) under budgetpresentationen att lärarna är nyckeln till att vända utvecklingen.

PubliceradLönelyftet för lärarkåren är synnerligen välbehövligt. Lärarkåren vänder sig dock emot hur svensk skola styrs. Om vi ska få en jämlik skola måste staten ta över finansieringen från kommunerna. Här saknar regeringen åtgärder. Lärarnas Riksförbund menar att det är ohållbart att fortsätta med nuvarande system där kommunerna själva avgör vad man ska satsa på.


Lärarnas Riksförbund visade nyligen i sin granskning att Sveriges 290 kommuner satsar väldigt olika på skolan. Vissa kommuner är bra på att höja kunskapsresultaten och andra halkar efter. I Danderyd når 93 procent av eleverna målen i årskurs nio. I Ljusnarsberg är motsvarande siffra 47 procent. Detta är inte acceptabelt, menar Lärarnas Riksförbund.


- Det spelar allt större roll var i landet man bor och vilken skola man går i. Skolsverige glider isär och regeringens reformer kommer inte att laga denna spricka. Det krävs att staten tar över finansieringen, säger Bo Jansson ordförande i Lärarnas Riksförbund.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55