Mindre resurser till läromedel trots ökade kostnader

Skillnaderna är stora mellan hur mycket huvudmännen lägger på läromedel i skolan. De kommuner som investerar mest i läromedel per elev spenderar mer än dubbelt så mycket som de kommuner som spenderar minst. - Det är inte rimligt, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Publicerad

I dag på Bokmässan i Göteborg presenterar Lärarnas Riksförbund en rapport om kommunernas kostnader för läromedel, "Kostnadsökning eller kvalitetsminskning”.

Det är viktigt att alla elever har tillgång till lämpliga läromedel och att läraren kan skaffa de läromedel som behövs för att kunna höja kunskapsnivån hos eleverna.

Stora skillnader
Vissa kommuner lägger mycket resurser på tryckta och digitala läromedel, medan andra satsar ytterst lite på läromedel. Det betyder att några elever får sin egen dator och de senaste läroböckerna medan andra får klara sig med läroböcker som inte blivit utbytta på flera år.

De kommuner som investerar mest i läromedel per elev spenderar mer än dubbelt så mycket som de kommuner som spenderar minst. Och den kommun som 2014 använde mest resurser till läromedel per elev lade nästan elva gånger mer än den kommun som använde minst resurser! Denna spridning i läromedelskostnaderna mellan kommunerna har ökat sedan 2009.

Mer resurser till hårdvara och mindre till läromedel
Rapporten visar att kostnaderna för läromedel totalt sett har ökat, men många lärare uppfattar att det finns mindre resurser till att köpa in läroböcker. En anledning till detta tycks vara att mycket resurser läggs på inköp av datorer och läsplattor.

- Det är viktigt att huvudmännen investerar i den nya tekniken, men för att inköp av datorer och läsplattor ska bidra till att höja elevresultaten så måste de kompletteras med fortbildning för lärarna och bra digitala läromedel, säger Bo Jansson.

Alla elever ska ha tillgång till bra läromedel
- Den svenska skolan måste bli mer likvärdig. Återigen ser vi alltför stora skillnader mellan kommunerna. Alla elever ska ha tillgång till adekvata läromedel, avslutar Bo Jansson.

****

Rapport "Kostnadsökning eller kvalitetsminskning”:

http://www.länk till annan webbplats

lr.se/undersokningar

länk till annan webbplats
http://www.lr.se/opinionpaverkan/undersokningar/arkiv/kostnadsokningellerkvalitetsminskning.5.1f63f76114fdfa52e3a8d60e.htmllänk till annan webbplats


"

Skolor slopar böcker för köp av datorer

", SvD:
http://www.svd.se/ny-rapport-skolor-slopar-bocker-for-kop-av-datorer/om/sverigelänk till annan webbplatsFör kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55