Lärarnas Riksförbund kräver: Återinför ämnesbetyg på gymnasiet!

Regeringen måste utreda frågan om ämnesbetygens återinförande i samband med den pågående utredningen om gymnasieskolan. – Ämnesbetygen skulle ha en positiv effekt för elevernas resultat. Vi måste vända utvecklingen för allas skull, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson, som för fram kraven i dag i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Publicerad

– Om vi verkligen vill minska flera av de negativa effekterna av dagens system måste vi börja våga prata om ämnesbetyg i gymnasiet – även om detta innebär en ny reform. Ett första steg kan vara att börja i en mindre skala med de obligatoriska ämnena som löper i flera år, föreslår Bo Jansson.

Tilläggsdirektiv
– Genom ett tilläggsdirektiv kan frågan tas in i gymnasieutredningen. Detta är något Lärarnas Riksförbund krävt och fortsätter att kräva, säger Bo Jansson.

I Lärarnas Riksförbunds senaste undersökning om gymnasieskolan ansåg landets gymnasielärare att återinförandet av ämnesbetygen är en av de viktigaste framtidsfrågorna.

– Att reformen är så önskad såväl av våra medlemmar som av eleverna gör att politiken inte längre kan blunda för sitt ansvar i denna fråga. Det är dags nu att vända utvecklingen för allas skull, säger Bo Jansson.

Var fjärde elev utan fullständiga betyg
Den svenska gymnasieskolan har ett överhängande problem som inga reformer hittills lyckats råda bot på. Varje år lämnar var fjärde elev gymnasieskolan utan fullständiga betyg trots att en fullföljd gymnasieutbildning är ett minimikrav för ungdomars framtida möjligheter.

Regeringen tillsatte i våras en utredning som ska lämna förslag på åtgärder för att minska avhoppen. Lärarnas Riksförbund anser att dagens kursutformning har varit en bidragande orsak till att avhoppen från gymnasieskolan är fler än någonsin och har länge krävt att ämnesbetygens återinförande måste utredas. Det är en viktig fråga om den negativa utvecklingen i den svenska gymnasieskolan ska kunna vändas.Länk till debattartikel,"Återinför ämnesbetyg – kursbetyg skapar bara stress"länk till annan webbplats


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55