En stödlinje för lärare är inte tillräckligt

Det har aldrig varit så tydligt som det är i flyktingkrisens spår, vi behöver en nationellt finansierad och reglerad svensk skola. Skolverket föreslår idag vällovliga insatser, men det kommer inte att vara tillräckligt och jag är djupt oroad över hur skolan ska lyckas med integrationen av nyanlända, säger Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Publicerad- Lärare vill hjälpa, men det finns nu en uppenbar risk att en redan ansträngd arbetsbelastning för lärarkåren kommer att bli ohållbar. En grundläggande förutsättning är att arbetsgivarna nu låter lärare vara lärare och ser till att rensa bort onödiga arbetsuppgifter som idag belastar yrket. - Jag känner en stor otålighet. Det går inte vänta på skolkommissionens förslag, utan regering och huvudman måste skyndsamt återkomma med förslag som på allvar underlättar lärarnas arbete för att integrera nyanlända.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55