Vinnarna av Helgepriset 2015

Idag på Skolforum i Stockholm offentliggörs vinnarna av Helgepriset. Lärare i fyra kategorier delar på en halv miljon kronor i stipendium för sina pedagogiska utvecklingsprojekt. Bakom priset står Helge Ax:son Johnsons stiftelse.

Publicerad


 


- Vi vill uppmuntra lärarkårens goda arbete och har därför instiftat ett nytt stipendium särskilt riktat till lärare som genom olika projekt kan utveckla och förbättra undervisningen, höja elevernas kunskapsnivå och bidra till att framgångsrika modeller sprids, säger stiftelsens sekreterare Sven Unger.


Förskollärare och lärare i grundskolan, gymnasiet och inom vuxenutbildningen har kunnat söka stipendiet för att pröva, utveckla, utvärdera och dokumentera pedagogiskt utvecklingsarbete baserat på forskning och beprövad erfarenhet. Priset i varje kategori är 125 000 kronor. I urvalet av stipendiater har deltagit representanter från både Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet.


2015 års pristagare är:


KATEGORI A (Förskolan)


Anton Fagergren

, Västerås.


Stipendiaten vill förverkliga ett projekt som syftar till att utveckla det digitala lärandet inom förskoleverksamheten i hela Västerås stad. Det verktyg man vill skapa har stor potential att utveckla lärandet hos barn och främja likvärdigheten. Verktyget möjliggör dessutom ett mer modernt och effektivt arbetssätt för pedagoger. Projektet är mycket ambitiöst och framåtsyftande och har mycket goda förutsättningar att spridas till fler kommuner.


KATEGORI B (åk 1-6)


Cristina Eklund

, Uppsala


Stipendiaten vill med sitt projekt vidareutveckla en specialpedagogisk metodhandbok vars syfte är att sprida ny kunskap om hur man når ut till en elevgrupp med skiftande behov och svårigheter.  Boken är helt unik i sitt slag. Den ger strategier och informerar hur man kan kompensera för svårigheter som är kopplade bland annat till ADHD och hjärnskador. Boken ska tas fram i samarbete med Barncancerfonden, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft och Folke Bernadotte regionhabilitering. Metodhandboken har väldigt goda förutsättningar att komma till stor nytta bland specialpedagoger som arbetar med rehabilitering och kognitiva diagnoser.


KATEGORI C (åk 7-9)


Per Berggren

, Stockholm.


Stipendiaten och medhjälparen Maria Lindroth vill med sitt projekt stärka svensk matematikundervisning. Via en webbaserad portal ges alla Sveriges högstadielärare i matematik tillgång till bedömningsstöd, lektionsplaneringar och inspiration till en mer variationsrik undervisning. Det är ett mycket välkommet digitaliserat stöd som kommer att berika lärarna och främja elevernas lärande.


KATEGORI D (gymnasieskolan/vuxenutbildningen)


Lena Winquist, Lomma och Annika Nilsson, Lund.Stipendiaterna vill författa en lärobok som ska hjälpa eleven att nå målen i gymnasiekursen svenska 2. Boken kommer att erbjuda lässtrategier som utvecklar elevernas läsförståelse. Formativ bedömning som förhållningssätt ska genomsyra läromedlet, vilket underlättar för både lärare och elever.


Läroboken anknyter till modern pedagogisk forskning och har stor potential att komma hela gymnasieskolan till del.


För mer information:


Sven Unger, telefon: 0709 777 489


För kontakt med pristagarna:


Anton Fagergren telefon: 0728 538 989


Cristina Eklund, telefon: 0737 562 880


Per Berggren, telefon: 0739 835 177


Lena Winquist, telefon: 0734 174 679


Annika Nilsson, telefon: 0704 918 426


Helge Ax:son Johnsons Stiftelse understöder bland annat undervisnings- och studieverksamhet. Stiftelsens ordförande är landshövding Chris Heister. Stiftelsens sekreterare är advokat Sven Unger.


www.haxsonj.se

länk till annan webbplats


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55