Vi välkomnar Skolledarnas krav på egen lönesatsning

– Det är bra att landets rektorer inte längre kräver att få ta del av Lärarlönelyftet. Det är också angeläget att rektorer och skolledare får en egen riktad satsning, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Publicerad

I dag föreslår Sveriges Skolledarförbundet att regeringen utformar en lönesatsning som har fullt fokus på skolledarprofessionen. Sveriges Skolledarförbund förordar att regeringen avsätter 300 miljoner kronor för en lönesatsning på de skickligaste skolledarna.

– Lärarnas Riksförbund tycker att det är bra med en egen satsning på skolledarna, säger förbundsordförande Bo Jansson.

Detta underlättar för att regeringens framsynta satsning på ett lönelyft på tre miljarder kronor kan få fullt genomslag. En satsning som just riktar sig enbart till lärarna, och främst till grundskolans och gymnasiets lärare.

– Skolledarnas ordförande Matz Nilsson har alldeles rätt i att svensk skola står inför omfattande utmaningar och för att klara dessa krävs en satsning på ledarskap. Vi står inför en akut kris på tillgången för lärare i vissa ämnen, men vi behöver också fler kompetenta rektorer med lärarbakgrund, säger Bo Jansson.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55