Glöm ej handslaget med lärarna!

Statsbidragen för höjda löner till lärare får inte tunnas ut – Vi välkomnar att staten genomför en satsning på höjda lärarlöner. Läraryrket har under lång tid tappat i attraktionskraft eftersom lön och andra arbetsvillkor stadigt försämrats. Därför gläds vi åt att riksdagen idag fattat beslut om att lärarlönesatsningen ska ingå i nästa års budget. Samtidigt är det olyckligt att det ursprungliga syftet frångås i det förordningsförslag som är ute på remiss, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund välkomnar i grunden de statliga satsningarna på höjda lärarlöner, men vänder sig mot att andra personalkategorier än lärare ska omfattas.

– Vi anser att statsbidraget ska användas till höjda lärarlöner. Därför motsätter vi oss pengarna ska kunna gå till andra personalkategorier. Vällovliga satsningar på andra grupper i skolan, exempelvis rektorer, måste komma genom nya medel. Vi kan inte acceptera att denna viktiga satsning på läraryrket tunnas ut, säger Bo Jansson.

När förslaget om en satsning på höjda lärarlöner lades fram var det tydligt uttalade syftet att öka läraryrkets attraktivitet i just grund- och gymnasieskolan. För att stärka resultaten i dessa skolformer krävs insatser just där, att blanda in andra grupper kommer att urvattna det ursprungliga syftet.

– Vi skakade hand på en satsning på just lärarna i ungdomsskolan, det är något jag uppskattar och tar mycket allvarligt på, säger Bo Jansson.

Under senare år har det från både huvudmännen och staten funnits en vilja att komma till rätta med det eftersläpning i lönenivåer och löneutveckling, inte minst i ljuset av en hotande lärarbrist.

– Det är långt kvar till att lärares löner är i nivå med jämförbara grupper. Men detta beslut är ett viktigt steg på vägen, säger Bo Jansson.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55