Mycket angeläget att frågan om ämnesbetyg utreds

Idag meddelade regeringen att man tänker utreda återinförandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan. Det är en reform som Lärarnas Riksförbund länge efterfrågat. - Kursbetygen är en bidragande orsak till de stora avhoppen i gymnasieskolan, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Publicerad


– Systemet med kursbetyg innebär stor stress för lärare och elever. Kursbetygen är oförlåtande eftersom eleverna bär med sig dem till slutbetyget. Det spelar ingen roll hur mycket man utvecklas i senare kurser, ett lågt betyg i en tidigare kurs kan inte ändras eller kompenseras. Läraren i sin tur måste hinna med en omfattande och allsidig bedömning, vilket skapar ytterligare stress för lärare i sin redan ansträngda arbetssituation, säger Bo Jansson.


En fullföljd gymnasieutbildning är en förutsättning för ungdomars framtida möjligheter till studier och arbete. Ändå väljer var fjärde elev årligen att hoppa av gymnasieskolan. Gymnasiereformen GY11 skulle öka genomströmningen. Men så har det inte blivit.


Dagens kursutformning är en bidragande orsak till avhoppen från gymnasieskolan. I Lärarnas Riksförbunds senaste undersökning om gymnasieskolan ansåg landets gymnasielärare att återinförandet av ämnesbetyg är en av de viktigaste framtidsfrågorna.


- Därför är vi nu glada över att regeringen har lyssnat på Lärarnas Riksförbund och kommer med tilläggsdirektivet att utreda frågan om ämnesbetyg. Det är en viktig pusselbit i arbetet att vända den negativa trenden i den svenska skolan. Vi lärare vill att våra elever ska lyckas, och i och med detta ökar förutsättningarna, avslutar Bo Jansson.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55