Specialpedagogiskt stöd saknas inom matematiken

6 av 10 lärare menar att det saknas tillgång till speciallärare och specialpedagogiskt stöd i matematik. Det visar en ny undersökning som Lärarnas Riksförbund presenterar idag. - Detta indikerar att många elever saknar den möjlighet till stöd de behöver för att klara av att nå målen, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Publicerad


Det är ingen hemlighet att svenska elever presterar sämre i matematik än sina jämnåriga kamrater i andra länder. Det har bland annat senaste PISA undersökningen visat. Det som gör att svenska elever halkar efter kan vara flera orsaker. En stor andel av lärarna i denna undersökning menar att specialpedagogiskt stöd är något som behöver prioriteras för att förbättra resultaten.

- Vi måste få bättre förutsättningar för att kunna höja elevernas resultat. Det handlar om att renodla undervisningsuppdraget, låta lärare få vara lärare. Men det är också avgörande att få mer specialpedagogiskt stöd och att kunna ha mindre undervisningsgrupper, säger Bo Jansson.


2013 inrättades en extra matematiktimme i lågstadiet. För första gången utvärderas nu denna reform och vilken inverkan de haft på elevernas kunskapsresultat. Av de lärare som tagit ställning, säger hälften av lärarna att den utökade tiden haft en positiv effekt på elevernas kunskapsutveckling. 18 procent av lärarna upplever dock att de fått både högre arbetsbelastning och mer undervisningstid. 


- Mer matematik i lågstadiet gör skillnad. Men vi vet inte ännu om det räcker för att höja kunskapsresultaten. Fler reformer efterfrågas av lärarkåren. Fortbildningen tillexempel, borde vara statlig, permanent och formaliserad som en naturlig del av en lärares yrkesliv, säger Bo Jansson.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55