Snabbspår för riktiga jobb och riktig undervisning

Idag presenterades ett ”snabbspår” för nyanlända immigranter som har lärarutbildning. – Vi i Lärarnas Riksförbund ställer upp för att på vårt sätt bidra till att lösa den situation vi har med nyanlända, såväl elever som lärare, säger förste vice ordförande Anders Almgren.

– Sverige har en akut lärarbrist. Vi tar vårt samhällsansvar och ser inte nyanlända som ett problem, utan som en möjlighet för att stärka skolan. Vi gör allt för att underlätta att nyanlända lärare snabbt kommer in på arbetsmarknaden, säger Anders Almgren.

Villkorsfrågorna måste klaras av
För att nyanlända lärare snabbare ska kunna etablera sig har regeringen fört samtal med arbetsmarknadens parter om snabbare vägar, så kallade snabbspår, in på arbetsmarknaden för nyanlända som har utbildning eller yrkeserfarenhet som efterfrågas i Sverige. 


– För att denna insats ska lyckas är det nödvändigt att parterna, arbetsgivare och facken, kan lösa villkorsfrågor för en redan hårt belastad yrkeskår.


– Sverige har inte råd att misslyckas – i dubbel bemärkelse. Vi har inte råd att misslyckas med integrationen av de nyanlända. Men vi har heller råd att skolan och mottagande lärare inte ges förutsättningar att klara sitt uppdrag. Den handledning och den introduktion som nyanlända lärare behöver måste betalas i tid och pengar av huvudmännen, säger Anders Almgren.


Snabbare process utan avkall på kvalitet


– Det är också viktigt att understryka att kraven på att bli lärare inte minskas. Begreppet "snabbspår" kan vara vilseledande. Finessen med denna modell, är att processen blir snabbare, utan att man gör avkall på kvaliteten.


– Detta ska långsiktigt leda till riktiga jobb och riktig undervisning och även legitimation, där nya utbildade lärare har möjlighet att bidra i den svenska skolan, avslutar Anders Almgren.