Välkommet att moderaterna vill fortsätta med statlig lärarlönesatsning

– När nu även moderaterna förbinder sig att fortsätta med den lärarlönesatsning som regeringen inlett så visar rikspolitikerna att de förstått att skolan är ett nationellt gemensamt ansvar, och att det därför också behövs mer statliga insatser, säger Bo Jansson, Lärarnas Riksförbunds ordförande i en kommentar till moderaternas besked i dag.

Publicerad

– Jag kan konstatera att vi ser en växande samsyn kring behovet av statliga satsningar på lärarnas löner och arbetsvillkor.  Nu hoppas jag att vi snabbare ska kunna vända elevernas fallande kunskapsresultat, säger Bo Jansson.     

Lärarnas Riksförbund har länge pekat på att svensk skola har allvarliga problem. Trots att såväl resurser, förutsättningar och kapacitet finns så saknas tillräckliga åtgärder för att nå målet, ett skolväsende i världsklass. Men det finns inga genvägar till en stärkt skola och förbättrade kunskapsresultat. Fokus måste ligga på den enskilt viktigaste faktorn för att eleverna ska lyckas i skola: Läraren.

Lärarassistenter
– Att moderaterna även sluter upp bakom förslaget på lärarassistenter är viktigt. Det betyder att lärarnas arbetsbelastning kan minskas. För att bäst ta tillvara på de utbildade lärarnas kompetens måste läraryrkets uppdrag renodlas, säger Bo Jansson.

Mycket kringarbete upptar idag en lärares vardag i allt för hög utsträckning. Det handlar om allt från det administrativa, så som inrapportering av frånvaro, mailkontakt med föräldrar, utarbetning av åtgärdsprogram samt en mängd andra uppgifter som till exempel rastvakt och matvakt. Det är inte rimligt att tro att en lärare kan hinna med allt detta och samtidigt hålla en hög nivå i undervisningen.

– Med lärarassistenter kan lärarna få mer tid att förbereda och efterarbeta undervisningen för att verkligen få med varje elev på kunskaparesan, säger Bo Jansson.  

Central rättning


– Moderaternas förslag om att införa central rättning och en ökad digitalisering av nationella proven är också bra. Det är något som vi länge föreslagit, säger Bo Jansson.
Debattartikel av Moderaterna i DN:
http://www.dn.se/debatt/lararassistenter-ger-lararna-mer-tid-for-undervisning/


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55